Prinsjesdag
Prinsjesdag vindt elk jaar plaats op de derde dinsdag van september.

Op Prinsjesdag spreekt de koningin in de Ridderzaal de troonrede uit. In de troonrede geeft de regering aan wat voor het komende jaar het regeringsbeleid zal zijn.

Dit jaar was Prinsjesdag op dinsdag 18 september.


Overzicht maatregelen Prinsjesdag

Het aantal auto’s met het milieuvriendelijke A-label daalt drastisch. De reden hiervoor is enigszins vreemd. Het labelsysteem werkt namelijk op basis van de klasse waarin een auto valt en als alle auto’s in een segment steeds milieuvriendelijker worden, wordt het lastiger om het A-label te halen. De Smart CDI wordt het zwaarst getroffen: de auto met de laagste CO2-uitstoot heeft voortaan niet meer een A- maar een E-label, hebben diverse media berekend.

De accijns op diesel en lpg stijgt. Diesel wordt maar liefst 4 cent per liter duurder, lpg 2,5 cent per liter. Het kabinet verdedigt deze forse prijsstijgingen met het argument dat de inflatiecorrectie van de afgelopen jaren de benzinerijders zwaarder heeft getroffen. Het kabinet vindt daarnaast de fijnstofuitstoot van diesels zwaarder wegen dan de hogere CO2-uitstoot van benzinemodellen.

Over auto’s die minder dan 110 gram (benzinemodellen) of 95 gram (diesels) CO2 per kilometer uitstoten hoeven eigenaars 50 procent minder wegenbelasting te betalen.  Dit moet een extra prikkel zijn om milieuvriendelijke auto’s te kopen, maar momenteel zijn er maar weinig modellen die aan deze eisen voldoen. De overheid wil in de toekomst een verdere CO2-differentiatie, maar zegt dat het computersysteem van de Belastingdienst grotere veranderingen op dit moment niet aan kan.

Bron: Automotive, 18 september 2007


Wisselende reacties op Miljoenennota 

DEN HAAG - Betalen, betalen, betalen, dat is volgens VVD-leider Mark Rutte de boodschap van de Miljoenennota 2008. "Het kabinet geeft volgend jaar miljarden euro's extra uit en laat hardwerkende Nederlanders opdraaien voor de kosten."

Een verkeerd signaal, aldus Rutte, die aankondigt dat zijn partij zich krachtig tegen de plannen zal verzetten. Daarnaast is de VVD teleurgesteld over waar "het meest linkse kabinet sinds jaren" het geld en de aandacht aan besteedt. 

Onvoldoende
Rutte geeft het kabinet een onvoldoende voor het beleid voor integratie en immigratie, veiligheid en de bestrijding van files.

Ook het pensioenbeleid kan geen genade vinden in de ogen van de liberalen. Het kabinet wil ouderen laten meebetalen aan de AOW en de aftrekbaarheid van de pensioenpremies voor de hogere inkomens beperken. Hiermee zet het "de bijl aan de stabiliteit van ons pensioenstelsel."

Verdonk
Ook het gewezen VVD-fractielid Rita Verdonk vindt het niet terecht dat het kabinet een extra bijdrage vraagt van de hogere inkomens. Ze ziet niets in nivelleren.

Ook ontbreekt volgens haar in de dinsdag gepresenteerde Miljoenennota een goede aanpak van de files. Verdonk werd vorige week uit de VVD-fractie gezet en heeft besloten een eenmansfractie te vormen. Ze doet woensdag en donderdag niet mee aan de algemene politieke beschouwingen, het Kamerdebat over de Miljoenennota. Daarvoor heeft ze naar eigen zeggen te weinig voorbereidingstijd gehad.

'Geen links beleid'
SP-leider Jan Marijnissen vindt juist dat het kabinet "geen links beleid" voert. Hij "vermoedt" dat het "echt socialer en menselijker kan".

De SP vindt dat te weinig geld wordt uitgetrokken voor de publieke sector en het bestrijden van armoede. Ook hekelt hij de eigen bijdrage in de zorg, die in de plaats komt van de no-claim.

Marijnissen verwijt de PvdA dat die een ziektekostenstelsel in stand laat waar zij eerst tegen was.

'Ongekend sociaal'
Volgens PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar is de begroting voor volgend jaar juist "ongekend sociaal" en de beste die ooit onder Balkenende als premier is gemaakt.

"De PvdA maakt het verschil. De eerste begroting van dit kabinet is sterk, groen en sociaal," aldus de sociaal-democraten in hun eerste reactie op de Miljoenennota.

"Deze regering investeert in werk, wijken, milieu, zorg en onderwijs en is tegelijkertijd op weg naar een historisch lage staatsschuld. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en de grootste vervuilers betalen", aldus de PvdA.

Milieu
Voor GroenLinks is Prinsjesdag een teleurstelling. De partij van Femke Halsema had gehoopt in de stukken van het kabinet concrete maatregelen aan te treffen om het klimaatprobleem tegen te gaan. In het regeerakkoord zijn de doelstellingen aangekondigd, maar in de Miljoenennota worden ze versoepeld, aldus GroenLinks.

De ambitie van Nederland om in Europa voorop te lopen met een CO2-reductie van 30 procent in 2020, een belangrijke inzet van de PvdA, is nu verdwenen, zegt Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak.

De partij heeft zelf een "klimaatbegroting" gemaakt en die laten doorrekenen door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). GroenLinks scoort veel beter dan het kabinet, heet het: drie maal minder CO2-uitstoot, en twee keer zoveel energiebesparing. De partij wil onder meer een klimaatwet waarin staat dat de CO2-uitstoot jaarlijks met 2,5 procent moet dalen.

Kinderbijslag
Het CDA is vol lof over de plannen van de regering, maar fractieleider Pieter van Geel keert zich wel tegen een korting op de kinderbijslag, die over een paar jaar in zou moeten gaan.

"Het kabinetsbeleid is solide en toekomstgericht. De komende jaren wordt flink gespaard voor volgende generaties. Op de staatsschuld worden miljarden afgelost", zegt Van Geel. Tegelijkertijd voert het kabinet een "indrukwekkende investeringsagenda" uit.

Van Geel noemt duurzaamheid, veiligheid, infrastructuur en vergroting van de deelname aan betaalde arbeid. Daarbij blijft ook nog eens de koopkracht op peil en over de gehele regeerperiode bezien zal die voor alle groepen stijgen, aldus Van Geel, die dat "geen geringe prestatie" noemt.

Gezinnen
De CDA-fractie heeft echter wel bijzondere aandacht voor de positie van gezinnen met kinderen. "In de kabinetsplannen zit op termijn een korting op de kinderbijslag. Wij zien een verlaging van de kinderbijslag niet zitten, vooral omdat het juist gezinnen met een middeninkomen raakt", aldus Van Geel.

ChristenUnie
Van Geel vindt een medestander in de ChristenUnie. De kleinste coalitiepartij toont zich weliswaar ingenomen met "een beleid dat in de breedte op de toekomst berekend is" en "de eerste Miljoenennota waarvoor de ChristenUnie bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt", maar de partij is niet te spreken over de korting op de kinderbijslag en hoopt die te kunnen tegenhouden. "Dan zal het financiële perspectief voor gezinnen er nog zonniger uitzien."

Daarnaast vindt de ChristenUnie dat Defensie er volgend jaar enkele tientallen miljoenen euro meer ,moet krijgen, dan nu in de begroting staat.

SGP
Ook de SGP meent dat gezinnen er in de kabinetsbegroting bekaaid vanaf komen. De partij verwijst naar de bezuiniging op de kinderbijslag en de geleidelijke afschaffing van de heffingskorting voor niet of deels werkende partners. Vooral éénverdieners en de doorsneeverdieners zouden hiervan de dupe worden.

De staatkundig gereformeerden betreuren daarnaast het ontbreken van een goddelijke inslag in de kabinetsplannen. "Te midden van de geestelijke verwarring in de wereld, waaraan ook ons volk niet geheel ontkomt, is steeds dringender de eis, dat in wetgeving en bestuur vóór alles Gods wet tot opperste richtsnoer worde genomen", citeert de SGP de troonrede van het kabinet-Colijn zeventig jaar geleden.

D66
In de eerste begroting van het vierde kabinet-Balkenende ontbreekt het aan extra geld voor lerarensalarissen, een internationale blik en sociaal-economische hervormingen, zegt D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold in zijn eerste reactie op de begrotingsplannen die dinsdag werden gepresenteerd. "Dit kabinet gaat moeilijke keuzes uit de weg", vindt de voorman van de democraten.

Volgens D66 kiest het kabinet niet voor echte investeringen in onderwijs. Het geeft weliswaar geld uit aan gratis schoolboeken, maar dat levert volgens hem geen betere schoolprestaties op. D66 had graag gezien dat de regering extra geld uittrok om het advies van de commissie-Rinnooy Kan op te volgen. Die adviseerde om de positie van de leraar structureel te verbeteren door een betere beloning van goede leraren.

Wilders
Leider Geert Wilders van de PVV noemt de "Miljoenennota" gruwelijk. Allerlei belastingen, van BTW en accijns op alcohol en sigaretten gaan omhoog. "De lasten stijgen met miljarden om linkse hobby's te financieren."

Volgens Wilders is het de hoogste tijd voor lastenverlichting.

Bovendien mist hij maatregelen om de islamisering tegen te gaan: "Geen woord daarover, niet in de troonrede en niet in de Miljoenennota."

Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren is teleurgesteld over de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen van het kabinet. "De economie heeft het weer gewonnen van de ecologie", zei fractievoorzitter Marianne Thieme van de partij. "Dit kabinet heeft geen oog voor dieren."

Bron: NU, 18 september 2007Meeste mensen zien koopkracht iets dalen

DEN HAAG - De meeste mensen gaan er volgend jaar iets op achteruit in koopkracht. Dat staat in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken, die dinsdag met Prinsjesdag is gepresenteerd.

Veel huishoudens die een inkomen van een of twee keer modaal (30.000 euro per jaar) verdienen, zullen in 2008 0,25 procent aan koopkracht inleveren. Dat geldt ook voor alleenstaanden die het minimumloon verdienen.
Het kabinet neemt vooral maatregelen om kwetsbare groepen te ontzien bij de geplande lastenverzwaringen voor volgend jaar. Hierdoor zal de koopkracht van veel sociale minima en ouderen gelijk blijven of iets (circa 0,25 procent) verbeteren. Ook blijft de bestedingsruimte gelijk voor gezinnen met kinderen waar het inkomen boven de twee keer modaal ligt.
Verder springt één groep in de koopkrachtplaatjes voor volgend jaar er bijzonder gunstig uit, omdat het kabinet de belastingen op arbeid wil verlagen en gezinnen met kinderen tegemoet komt. Alleenstaande ouders die alleen het minimumloon verdienen gaan er 6 procent op vooruit in 2008.
Vanaf 2009 stijgt volgens het kabinet de koopkracht wel voor alle groepen. De meeste huishoudens zullen er 1,25 procent op vooruit gaan deze kabinetsperiode.
Minister Wouter Bos (Financiën) zei dinsdag in een toelichting op het koopkrachtbeeld dat de middeninkomens de ,,grote winnaars'' zijn tijdens deze kabinetsperiode. Hij benadrukte dat het kabinet de inkomens niet nivelleert. ,,De minima gaan er deze periode minder op vooruit dan middeninkomens met kinderen.''

Bron: TC Tubantia, 18 september 2007

 


© Copyright 2006-2007 kabinet.eu


The website kabinet.eu , is powered by Shopje and Universalis © 2003 - 2020 .  
date: 2007-09-24